Aktuellt VästerPort E18

Här presenteras löpande nyheter och information som gäller VästerPort och närområdet.

Bidra gärna med inlägg som du mailar in till oss.

2016-09-13

Fr o m nu firar vi namnsdagar på LED-skärmarna. Nytt namn varje dag.

2016-04-05

Skyltpelare och skärm monteras i denna vecka och planeras att tas i drift efter invigning nästa vecka. Läs mer om skärmen i kommande pressrelease.

2016-02-05

Skyltfundamentet är nu gjutet och skyltpelare och skärm kommer monteras i början av april.

2015-11-01

Brunna Park

Kungsängen - Brunna Park är under projektering och ska öppnas till påsken 2017. Det kommer tillföra utökad service och öka attraktiviteten för VästerPort och dess hyresgäster. Du kan läsa mer om projektet här. De största butikerna kommer att finnas i egen byggnad medan mindre butiker kan samlas i en gemensam byggnad. På parkeringstorget finns också plats för en restaurangbyggnad. Närmast Pettersbergsvägens infart planeras en större drivmedelsstation med ”gör-det-själv” och biltvätt. Ett hantverkshus med lokaler för småföretagare föreslås mellan drivmedelsstationen och infartsgatan. Inom handelsplatsen planeras för ett hotell i en högre långsträckt byggnad som också rymmer handel och restaurang.


2015-10-25

Ny hemsida under uppbyggnad.

Det pågår ett arbete med att ge Kungsängen Företagscenter ett nytt namn och ny profil för att bli synligare, tydligare och attraktivare. Ett första steg är att byta namn från Kungsängen Företagscenter till VästerPort, med tillägg E18 Kungsängen. Företagets firma ändrar också namn till VästerPort E18 AB. En ny logo är under utveckling. Samtidigt startas denna hemsida för att även synas på nätet och för att öka information och service till hyrestagare och andra intressenter. Fler nyheter kommer att presenteras löpande på hemsidan.

Lokaler E18

Felanmälan VästerPort E18

Vid olycka, brand nödläge: Larmtelefon 112

Vid akuta driftfrågor ring: 0708-99 99 00


VästerPorts kontaktperson hos Polisen:
Magnus Nilsson
0733-31 56 66
magnus-k.nilsson@polisen.se


Felamälan